Hopp til hovedinnhold
Nyhet

Håkvik skole møter bystyret i hjembyen Narvik

Etter å ha jobbet gjennom skoleåret med et oppdrags-prosjekt i Den naturlige skolesekken, ble elever fra 4. og 7. årstrinn ved Håkvik skole invitert av ordføreren til å presentere sitt arbeid for bystyret i Narvik. Oppdraget handlet om å undersøke og verdifastsette naturområdet Håkvikleira - en langgrunn strandlinje beliggende i skolens umiddelbare nærområde. Bakgrunnen for at skolen ønsket å sette spesielt fokus på dette, var at en lærer ved skolen hadde blitt kjent med foreløpige planer om å bygge ut et nytt havneanlegg ved lokaliteten.

Håkvik 1 Hovedproblemstillingen de kom fram til var å jobbe med spørsmålet; «Hva vil en eventuell utbygging av ny havneterminal ved Håkvikleira kunne bety for området?» Elever og lærere startet med å legge en plan for hvordan naturområdet Håkvikleira kunne undersøkes nærmere. Samarbeid med de eksterne aktørene Ofoten Friluftsråd, Narvik Havn og Narvik kommune falt raskt på plass, og viste seg særdeles motiverende og nyttig for prosjektet. Elevene har etter gjennomføringen av de praktiske delene i oppdraget, jobbet med datamateriale fra både feltarbeid, spørreundersøkelser og samtaler de har hatt med forskjellige folk i kommunen. Resultatene av dette er blitt presentert i en grundig rapport som ble høytidelig overlevert til byens ordfører, samt publisert på skolens egen hjemmeside; http://narvikskolen.no/haakvik/index.php/lenker/2014-09-09-08-57-46/hakvikleira. Som avsluttende del fikk elevene mulighet til å presentere sitt arbeid for bystyrerepresentantene.

 

Elevene fortalte både om bakgrunnen for sitt prosjekt, de ulike fasene i dette arbeidet samt de konklusjoner de satt igjen med etter gjennomføringen, og ikke minst sine oppfordringer til aktuelle beslutningstagere.

Håvik2.jpg

 «Jeg har lært mye om naturen og blitt mye mer interessert i den etter at vi har jobbet med dette prosjektet» og «Vi har lært at vi må ta vare på naturen i dag slik at de som skal leve etterpå her på jorda også kan det» var utsagn elever kom med da vi snakket med dem. Elevene husket spesielt godt at de fikk møte byens ordfører samt de undersøkelsene de gjorde i fjæra.

Skoleledelsen berømmet lærerne for deres engasjement for å jobbe med å utvikle nyskapende og relevante undervisningsopplegg for elevene ved skolen. Det var tydelig at ledelsen ønsket å prioritere denne tilnærmingen til undervisning og at erfaringene med å delta i Den naturlige skolesekken vil brukes til å forankre utdanning for bærekraftig utvikling i enda større grad i skolens lokale planer. «Vi ønsker at lærerne skal få mulighet til å jobbe med ting de virkelig brenner for i sin undervisning» uttalte skolens rektor.

Etter vårt besøk på Håkvik skole fremgår det klart at elevene gjennom sin bruk av skolens alternative læringsarenaer både har fått ny kunnskap, ferdigheter og holdninger for en bærekraftig utvikling. Elevene har utvilsomt fått øynene opp for den lokale Håkvikleira og dennes verdi som naturområde. Elevene har også blitt mer bevisst på hva som konkret må til for å forvalte naturen på en bærekraftig og framtidsrettet måte.