Hopp til hovedinnhold

Miljøambassadørene

Beskrivelse:

Miljøambassadørene besøker ungdomsskoler og videregående skoler i hele landet med miljøforedraget Generasjon Grønn. Miljøamabassadørene tar utgangspunkt i egenopplevde historier som gjør det ekstra spennede å høre på.

Foredragene ser på sammenhengen mellom klimaendringer, tap av naturmangfold og andre miljøutfordringer. De har fokus på hvordan klimautfordringene vi står overfor kan løses og hvordan de som er unge i dag kan være en del av løsningen, uansett hvilken utdanningsvei de velger.

I prosjektet på Fjellsrud hadde miljøambassadørene en kick- off for hele skolen ved oppstart av prosjektet.