Hopp til hovedinnhold

Statens naturoppsyn (SNO) på Dovrefjell

Beskrivelse:

I dette prosjektet samarbeidet Oppdal videregående skole med Villreinsenteret og SNO på Dovrefjell om store deler av undervisningsopplegget. Disse ble valgt på grunn av deres kompetanse om Snøhetta-området og deres oversikt over pågående forskningsprosjekter. De bidro med ferdige opplegg; Natur og kulturvandringen, lavsirkel, ekskursjon og foredrag. De deltok også som veiledere for gruppene under feltarbeidet i tillegg til lærerne – noe som økte læringsutbyttet for elevene.

Statens naturoppsyn (SNO) kan være en aktuell samarbeidspartner dersom man skal ha et opplegg knyttet til en av de over 2700 verneområdene i Norge som SNO har tilsyn med eller et annet naturområde.

Det er mulig å kontakte en naturveileder og avtale et opplegg som passer for din gruppe. Naturveiledning er formidling av kunnskap om naturen og har som mål å øke kunnskap og omsorg for natur- og kulturmiljøet. Naturveilederen tar med seg folk ut i naturen og tjenesten er gratis.