Norges Naturvernforbund-Nordland

Beskrivelse:

 

I dette prosjektet har Naturvernforbundet har gitt elevene verdifull og god informasjon med hensyn til miljøaspektene i et økosystem. I tillegg til noe artslære har de bidratt mye innenfor området forskerspiren og bærekraftig utvikling og bruk av området.

Naturvernforbundet deltok i feltarbeidsfasen i kartleggingen av sjødyr og alger.

Nordland Nasjonalparksenter skal være et informasjons- og besøkssenter som skal dokumentere og formidle kunnskap om nasjonalparker, andre verneområder, natur, samt norsk og samisk kultur i Nordland og stimulere til aktivt friluftsliv.