Hopp til hovedinnhold

Mostadmark Jernverks Venner

Beskrivelse:

I dette prosjektet ble en smed leid inn. Smeden arbeidet i smia og lærte elevene om sine verktøy og arbeidsmetoder. Elevene hjalp til med å dra belgen og får også prøve å smi produkter av glødende jern.

Jernverkets venner, lokalhistorikere bidro med både historiekunnskap og praktiske oppgaver på stedet.

En lokal kunstner veiledet elevene i Kunst og håndverk.

Museum kan være en aktuell samarbeidspartner for omvisning eller som arena for ulike aktiviteter.