Miljøetaten i Nord-Fron kommune

Beskrivelse:

Fagpersoner kan være kilde til praktisk og teoretisk kunnskap innenfor et tema både for lærere og elever. Kommunen kan og bidra med informasjon og plandokumenter. Møter i kommunestyret eller i ulike komiteer kan være en arena hvor elever kan stille spørsmål eller legge frem forslag. På den måten kan arbeidet på skolen knyttes til aktuelle saker i lokalmiljøet.