Hopp til hovedinnhold

Fjelloppsynet

Beskrivelse:

Fjelloppsynet kan gi informasjon og veiledning til ulike brukergrupper. Dette kan være forslag til tur og løypevalg, fiskeforhold, kulturminner, kulturhistorie og orientering om gjeldende regelverk. Fjelloppsynet utfører ulike undersøkelser rundt fiskeforvaltning, storvilt, småvilt, og rovviltforvaltning, generelt natur og miljøtilsyn og skjøtseloppgaver i verneområdene.