Hopp til hovedinnhold

Kommunen

Beskrivelse:

Kommunen kan bidra med informasjon, plandokumenter og faglig kompetanse. Møter i kommunestyret eller i ulike komiteer kan være en arena hvor elever kan stille spørsmål eller legge frem forslag. På den måten kan arbeidet på skolen knyttes til aktuelle saker i lokalmiljøet.

Borre ungdomsskole inviterte Miljøvernsjefen for å snakke om miljøkonflikter i kommunen.