Hopp til hovedinnhold

Oslo elveforum

Beskrivelse:

Oslo elveforum innbyr skolene til å adoptere en bekk eller en elv i nærmiljøet.

Når avtalen er inngått med en skole, utarbeider Oslo Elveforum adopsjonsbrev og kart i samarbeid med Vann- og avløpsetaten i Oslo Kommune.

Skolene mottar adopsjonsbrev der de forplikter seg på å

  • Oppleve og bli kjent med natur- og kulturverdiene,
  • Ta hensyn til planter, dyr og kulturminner,
  • Melde fra om ulovlig forurensning og holde vann og strandkanter fri for søppel.

Oslo Elveforum tilbyr både undervisningsstoff og foredrag.