Statens naturoppsyn ved Jim Tovås Kristiansen, pensjonert lærer/ornitolog

Beskrivelse:

Jim Tovås Kristiansen, pensjonert lærer/ornitolog har vært på skolen og redegjort for vernestatus og hvilke fugler som er observert på lokaliteten.

Statens naturoppsyn (SNO) kan være en aktuell samarbeidspartner dersom man skal ha et opplegg knyttet til en av de over 2700 verneområdene i Norge som SNO har tilsyn med eller et annet naturområde.

Det er mulig å kontakte en naturveileder og avtale et opplegg som passer for din gruppe. Naturveiledning er formidling av kunnskap om naturen og har som mål å øke kunnskap og omsorg for natur- og kulturmiljøet. Naturveilederen tar med seg folk ut i naturen og tjenesten er gratis.