Hopp til hovedinnhold

Norsk Villreinsenter

Beskrivelse:

I dette prosjektet samarbeidet Oppdal videregående skole med Villreinsenteret og SNO på Dovrefjell om store deler av undervisningsopplegget. Disse ble valgt på grunn av deres kompetanse om Snøhetta-området og deres oversikt over pågående forskningsprosjekter. De bidro med ferdige opplegg; Natur og kulturvandringen, lavsirkel, ekskursjon og foredrag. De deltok også som veiledere for gruppene under feltarbeidet i tillegg til lærerne – noe som økte læringsutbyttet for elevene.

Stiftelsen Norsk Villreinsenter har som hovedformål å fremme bevaring og bærekraftig forvaltning av villreinbestandene og villreinfjellene i Norge.