Hopp til hovedinnhold

Referat fra digital deltakerkonferanse i Den naturlige skolesekken

Dato: Fredag 12. februar 2021
Tid: 09:0014:00
Sted: Zoom

Alle skoler i Den naturlige skolesekken skoleåret 2020/2021 deltok på konferansen med to lærere, mange også med skoleleder  i tillegg til eksterne aktører og deres samarbeidsskoler som deltar i et eget nettverk i DNS. Konferansen ble åpnet av Merethe Frøyland, leder av Naturfagsenteret etterfulgt av Eldri Scheie, prosjektleder i Den naturlige skolesekken. De snakket om blant annet fagfornyelsen og bærekraftig utvikling som tverrfaglig tema. De snakket og om hvordan DNS-deltakelse kan være en god mulighet til å jobbe med og diskutere dette i kollegiet slik at elevene kan erfare en undervisning som gir dem både kunnskaper, ferdigheter, mot og vilje til å handle for en bærekraftig fremtid. Rektor Ottar Magne Remmen, rektor ved Rotsundelv skole fulgte opp med et eksempel fra praksis.

Etter første plenum ble det gjennomført en temadelt økt som ble ledet av regionkontaktene, hvor skolene var delt i grupper på tvers av regioner. De videregående skolene og nettverket for eksterne aktører var samlet i egne grupper, men jobbet også på tvers, slik at de fikk delt erfaringer og diskutert aktuelle spørsmål med andre enn de jobber med til vanlig.

Etter lunsj var vi tilbake til plenum hvor Teresa Berglund, som er forsker og underviser ved Karlstad Universitet, delte erfaringer fra egen forskning over hvordan elever fra 6., 9. og Vg1 responderer på undervisning for bærekraftig utvikling, og hva dette kan bety for hvordan undervisningen bør legges opp. Deretter fikk vi høre hvordan det gikk med to skoleprosjekter hvor lærerne har hatt et samarbeid med eksterne aktører. Nesøya skole har samarbeidet med Oslofjorden Friluftsråd og Tonsenhagen skole har samarbeidet med Naturvernforbundet Oslo og Akershus. De delte sine erfaringer og refleksjoner fra selve samarbeidet og hvordan de hadde planlagt og gjennomført et undervisningsopplegg om bærekraftig utvikling.

Dagen ble avsluttet med utdeling av årets UBU-pris. Årets vinnere var Steigenskolen Nordfold, Farsund ungdomsskole og Blindern videregående skole. Alle de tre skolene har til felles at de har lagt opp til god undervisning for bærekraftig utvikling. Se diplomer og juryens begrunnelse her.

I evalueringen er det mange positive tilbakemeldinger. Vi tar med oss både positive og konstruktive forslag til endringer. Målet er at konferansen holdes fysisk annethvert år, men vi fikk det til digitalt også, som oppsummert av en deltaker: «Det fungerte bra. vellykket digitalt, men savner å møtes fysisk. Bygge nettverk.»

 

Konferansen arrangeres hvert år for skoler som deltar i Den naturlige skolesekken og for eksterne aktører i nettverket og deres samarbeidskoler. I år var samlingen digital.

Hver skole skal deltok med to lærere tilknyttet skolens prosjekt og gjerne med skoleleder.

Program

Tidspunkt Innhold
Plenum I (for lærere, skoleledere og eksterne aktører)
09:00–09:10 Åpning
Merethe Frøyland, leder av Naturfagsenteret
09:10–09:25 Innledning
Eldri Scheie, prosjektleder i Den naturlige skolesekken
09:25–09:40 Fagfornyelsen, DNS og UBU i praksis
Ottar Magne Remmen, rektor ved Rotsundelv skole
09:40–09:45 Oppmøte i temadelt økt
- Logg deg inn før pausen (se egen boks i venstre marg)
- Lærere fra samme skole må logge på hver sin maskin
09:45–10:00 Pause
Parallel (for lærere og eksterne aktører)
10:00–11:15  Barne- og ungdomsskoler
Temadelt økt som ledes av regionkontaktene på tvers av regioner:

Tema 1
Eli Munkebye & Ellen Andersson, NTNU

Tema 2
Anja Gabrielsen & Ingunn Skalstad, Universitetet i Sørøst-Norge

Tema 3
Wenche Sørmo & Karin Stoll, Nord universitet

Tema 4
Anne Bergliot Øyehaug & Arne Nikolaisen Jordet, Høgskolen i Innlandet

Tema 5
Ragnhild Hannaas & Olaug Vetti Kvam, Universitetet i Bergen

Tema 6
Tone Nergård & Tanja C. Lund, Nord universitet & Naturfagsenteret/UiO

Videregående skoler
Ingrid Eikeland & Geir Ramstad Sletvold, Naturfagsenteret/UiO
Eksterne aktører og samarbeidsskolene
Lene Halvorsen & Eldri Scheie, Naturfagsenteret/UiO
11:15–11:45 Lunsj
Plenum II (for lærere, skoleledere og eksterne aktører)
11:45–12:30 UBU-tradisjoner, didaktikk og elevstemmer
Teresa Berglund, forsker og lærerutdanner, Karlstads universitet
12:30–12:45 Pause
12:45–13:45 Samarbeid mellom eksterne aktører og lærere om undervisning for bærkraftig utvikling
  • Innledning
    Eldri Scheie & Lene Halvorsen, Naturfagsenteret/UiO
  • Skolepresentasjon
    Samarbeid mellom Nesøya skole og Oslofjorden Friluftsråd
  • Skolepresentasjon
    Samarbeid mellom Tonsenhagen skole og Naturvernforbundet Oslo og Akershus
13:45–14:00 Utdeling av årets UBU-pris