Hopp til hovedinnhold

Samling for Videregående skoler i DNS

Onsdag 30. oktober og torsdag 31. oktober hadde de Videregående DNS-skolene samling i Oslo. Tema på samlingen var klima-endringer og undervisning for bærekraftig utvikling.

 

Klimakonf

Første dagen deltok vi på Forskningsrådets klimakonferanse, der det nyeste fakta om klimaendringer ble presentert og Norges rolle ble diskutert. Torsdag hadde vi egen samling på Blindern Dagen startet med fokus på klima-undervisning, deretter flom-forelesning på geologisk institutt og til slutt fikk deltakerne arbeidet med målsetninger og vurdering av måloppnåelse i egne DNS-prosjekter.

VGS samling 30.11.13

Program

30. oktober 2013 kl. 9:00 – 15:30: Forskningsrådets klimakonferanse

Climate Change 2013: Science, Risks and Responses

Forskning og klimapolitiske utfordringer

Hva er Norges rolle?

30.10.2049 - hva har klimaendringene ført til i natur og samfunn?

Det gode liv i 2049? - tilpasning og utslippsreduksjoner

 

31. oktober 2013 kl. 09:00-16:00: Samling på Blindern

9:15 - 11:00 Klimakompetente elevar

Olaug Vetti Kvam v/ Skolelaboratoriet i realfag, Universitetet i Bergen

11:15-12:00 Forelesning ”Flaum som naturfenomen og samfunnsproblem, og er det slik at flaumane er større no enn før?”

Nils Roar Sælthun v/ Institutt for geofag, UiO

13:00 – 15:00 Undervisning for bærekraftig utvikling og vurdering i egne prosjekter

Majken Korsager& Eldri Scheie v/Naturfagsenteret