Hopp til hovedinnhold

Mat og helse i den naturlige skolesekken

Utgangspunktet for denne artikkelen er å beskrive eksempler på hvilke muligheter faget mat og helse kan ha i den naturlige skolesekken.

Dette for å stimulere til elevaktivitet og knytte undervisningen tettere til elevenes egne erfaringer. Først beskriver jeg begreper som det er naturlig å bruke under temaet bærekraftig utvikling. Videre har jeg tatt ut noen kompetansemål fra læreplanen som kan være aktuelle, og til slutt viser jeg noen eksempler på temaer som åpner for tverrfaglig undervisning.