Hopp til hovedinnhold

Læreplananalyse-utdanning for bærekraftig utvikling

Denne læreplananalysen er gjort som et ledd i arbeidet med å revidere den norske strategien for utdanning for bærekraftig utvikling (2005-2010). Analysen tar for seg fagplanene i norsk, engelsk, naturfag og samfunnsfag, samt generell læreplan og læringsplakaten.

Analysen er utført i 2010.