Underveisarbeid og årsrapport

Under finner dere "Veiledning til underveisarbeid/årsrapport" i pdf format og lenke til utfylling av denne i skolelab. Vi anbefaler å skrive ut veiledningen og bruke den i diskusjon med de involverte lærerne. Oppsettet i veiledningen er den samme som i skolelab, men dokumentet kan bare leveres i skolelab. 

Ved utfylling av "underveisarbeid" startet dere på et utkast til årsrapporten i skolelab. Da fokuserte dere spesielt på problemstilling, fylte ut tabell for tverrfaglig arbeid og reflekterte over læringsutbyttet for elevene. Frist for innlevering av underveisarbeid var 20. november 2017.

Når dere skal arbeide videre med årsrapporten logger dere inn i skolelab.no, finner underveisarbeidet deres og klikker på "rediger søknad".

Frist for innlevering av årsrapport er i løpet av juni 2018.