Hopp til hovedinnhold

Underveisarbeid, høst 2021

Underveisarbeidet er starten på et utkast til årsrapporten for skoleåret 2021/2022.

I underveisarbeidet skal dere fokusere spesielt på problemstilling, tverrfaglig arbeid og reflektere over læringsutbytte for elevene. Underveisarbeidet og årsrapporten skal først og fremst være et verktøy for at de involverte lærerne og lederne kan gjennomføre en strukturert refleksjonsprosess med tanke på progresjon i prosjektet over tid. Underveisarbeidet bygger på skolens søknad til Den naturlige skolesekken. Årsrapporten våren 2022 er en videreføring av underveisarbeidet og gir en samlet evaluering av prosjektet. Tanken er at en slik kontinuerlig evaluering vil danne et grunnlag for videreutvikling av prosjektet.

Rapport

Det skriftlige arbeidet kan også brukes til å dele erfaringer fra prosjektet med andre ansatte ved skolen og i lærernettverk. For oss på Naturfagsenteret og regionkontaktnettverket gir rapporten nyttig informasjon om utviklingen i prosjektet og danner grunnlaget for struktur, oppfølging og veiledning i Den naturlige skolesekken.

Lenke til skjema for årsrapport: https://www.skolelab.no/minside/?kurs_id=1480

Nettressurser