Årsrapport vår 2019

Her finner dere "Veiledning til underveisarbeid/årsrapport" i pdf format og lenke til utfylling av denne i skolelab. Vi anbefaler å skrive ut veiledningen og bruke den aktivt i arbeidet med de andre involverte lærerne. Oppsettet i veiledningen er den samme som i skolelab, men årsrapporten skal leveres som et nettskjema i skolelab.

Ved utfylling av "underveisarbeid" startet dere på et utkast til årsrapporten. De ulike elementene å reflektere over er blant annet problemstilling, undervisningsaktiviteter, grad av tverrfaglighet i prosjektet og samarbeidsformer for planlegging av prosjektet i kollegiet. Frist for innlevering av årsrapporten er utgangen av juni 2019.

Når dere skal arbeide videre med årsrapporten logger dere inn i skolelab.no, finner underveisarbeidet deres og klikker på "rediger søknad".

Årsrapporten leveres i skolelab.no. De tre bildene dere sender inn skal være godkjent for publisering. Bilder og evt andre vedlegg sendes til t.c.lund@naturfagsenteret.no og til regionkontakten deres.