Hopp til hovedinnhold

Årshjul

Årshjulet under gir informasjon om hva som foregår gjennom et prosjektår i Den naturlige skolesekken.

Årshjul uten årstall

Skolene kan søke om å delta i Den naturlig skolesekken i inntil 3 år. Vi anbefaler skolene å bruke tid på å utvikle tverrfaglige undervisningsforløp for skolens elever. Å se ulike fag og tilhørende kompetansemål i sammenheng stiller krav til lærernes måte å jobbe på fordi det fordrer en felles læreplananalyse og samarbeid på tvers av fag.

 

3 år i DNS

 

Ved å delta i DNS i tre år kan skolen, skoleleder og lærere få både faglig og didaktisk påfyll til å etablere et undervisningopplegg om bærekraftig utvikling på tvers av fag og få forankret prosjektet i skolens strategiske planer.