Hopp til hovedinnhold

Kontrakt

Hvis skolen har fått godkjent søknaden sin, vil de ha mottatt svar fra Naturfagsenteret med kontrakt innen utgangen av mai. Kontrakten skal leses av rektor og lærerne som skal være direkte involvert i prosjektet, kontrakten skrives ut, signeres av rektor og sendes inn i papirform med brevpost til Naturfagsenteret, Postboks 1106 Blindern, 0317 Oslo.

Dette er et utdrag fra kontrakten for skoleåret 2021/2022:

  Årshjul DNS, 2021/2022