Hopp til hovedinnhold

Utbetalinger

Utbetaling av støttemidler

Skolen skal sende inn faktura på det tildelte støttebeløpet i begynnelsen av skoleåret. Merk at vi kun kan ta imot EHF-faktura. Beløpet står oppgitt i skolens kontrakt. Faktura skal sendes inn via skolens/kommunens faktureringssystem. For å få utbetalt midlene må hver enkelt skole ha sendt inn en signert kontrakt til Naturfagsenteret. 

Refusjon av reisekostnader

Skoler kan få dekket reisekostnader (transport og evt overnatting) til konferanser og samlinger med Den naturlige skolesekken. Naturfagsenteret dekker ikke kostgodtgjørelse. Det er en egenandel for skolen per samling på kr.500,-. Skolen sender en faktura for samlede reiseutgifter. Det er en fordel om skolen samler opp flere reiser per faktura.

Fakturainformasjon for fakturaer til Naturfagsenteret

Fakturaen stiles til Universitetet i Oslo.

Sendes til fakturaadresse for elektronisk faktura:

E2B: NO971035854MVA
EHF: 971035854

Fakturaen merkes (viktig!):

Bestillerkode: 15 500 000 Den naturlige skolesekken + skolenavn

Mer informasjon om fakturering er her: http://www.uio.no/om/samarbeid/sendefaktura-til-uio/index.html

Universitetet har som standard 30 dagers forfall.

Organisasjonsnummer (UiO): 971 035 854

Nettressurser