Utlysning av tilskuddsmidler i Den naturlige skolesekken

Bærekraftig utvikling er et tverrgående tema i fagfornyelsen.

Vil du

  • utdanne elevene til å delta, påvirke og bidra til en bærekraftig framtid?
  • bidra til at elevene deltar aktivt i klima- og miljødebatten?
  • øke din kompetanse i utdanning for bærekraftig
    utvikling?
  • få faglig og didaktisk påfyll og veiledning sammen
    med andre lærere?
  • få økonomisk støtte til å planlegge og gjennomføre egne opplegg?  

Den naturlige skolesekken er en nasjonal satsning der grunnskoler og videregående skoler inviteres til å delta i nettverk med andre skoler for å utvikle undervisning for bærekraftig utvikling.

 

Tilskuddsmidler til skoler

Grunnskoler og videregående skoler, Vg1, kan søke om inntil kr 60 000 fra Den naturlige skolesekken til oppstart og utvikling av tverrfaglig undervisning for bærekraftig utvikling. Det vil legges opp til at skolen kan søke om tilskuddsmidler i opptil tre år for å utvikle og forankre undervisningen.

Søknadsfrist var 15. mars 2019. Alle søknader er nå behandlet og svar er sendt ut til alle skolene.

Utlysningstekst og mer informasjon finner dere her

Denne teksten leses før utfylling av søknad, den sier noe om vilkår for tildeling og inneholder veiledning til utfylling av søknad.