Hopp til hovedinnhold
Utstyrsbeskrivelse
Passer for
  • barnetrinn 1-2
  • barnetrinn 3-4
  • barnetrinn 5-7
  • ungdomstrinn 8-10
  • vg1
  • biologi 1
  • biologi 2

Bunndyr

Bunndyr

  • Utgiver: Kari Synnes, Høgskolen i Oslo, Nina Jonsson, NINA og Wenche Erlien, Naturfagsenteret

En oversikt over vanlige bunndyr som lever i eller ved ferskvann.

Atlaset inneholder bilder og tekst av mange vanlige bunndyr. Atlaset er nyttig for bruk i felt ved ferskvann.

Skriv ut atlaset i farger og legg det i plastlomme eller laminer det:

Bunndyratlas. Skriv ut atlaset fra PDF-en i høyre marg. Bunndyratlas. Skriv ut atlaset fra PDF-en i høyre marg.

Blir forutsatt av