natursekken.no

Den naturlige skolesekken

... er en nasjonal skolesatsing som skal bidra til at barn og unge gjennom opplæringen får kunnskap og bevissthet om bærekraftig utvikling og klodens miljøutfordringer.

 • Begrepslæring – utgangspunkt for dybdelæring

  Ludvigsenutvalget bruker Myklerud skole på Nesodden som eksempel når de omtaler dybdelæring, som er ett av de mest sentrale begrepene i utredningen.
 • Reportasje: Fotojakt på farlig ugress og hagerømlinger

  Uniforum skriver om Fotojakten på svartelista arter. Også andre medier løfter fram dette viktige temaet. 
 • Vinnarar av Fotojakta på svartelista artar!

  Vi takkar alle deltakarar og bidragsytarar i vårkampanjen 2015. Av 99 deltakarar har vi valt ut eitt bidrag i kvar av aldersgruppene barnehage, 1.–4. trinn, 5.–7. trinn, ungdomstrinn og vidaregåande skole.
 • Ludvigsen-utvalget løfter fram Fredrik II videregående skole

  Ludvigsen-utvalget har overlevert utredningen sin til kunnskapsministeren og peker på prosjektet Miljøforsk ved Fredrik II videregående skole.
 • Vinnarane av Årets Nysgjerrigper 2015

  6. klasse ved Haus skule på Osterøy utanfor Bergen vann Årets Nysgjerrigper 2015 med forsking på skrittlengd og -mengd. Naturfagsenterets gjeve Naturfagpris gjekk til  1.–4. trinn ved Konsvik skole i Lurøy kommune: Korleis kan fargane på himmelen fortelle om vêret?
 • Videreutdanning i teknologi og forskningslære

  Underviser du i teknologi og forskningslære? Til høsten starter et videreutdanningskurs på 30 studiepoeng ved NTNU for realfaglærere i videregående skole. Påmeldingsfrist er 4. september.
 • Moderne fysikk for fysikk programfag

  Det blir kurs i moderne fysikk i Oslo til høsten. Lær blant annet om undervisning av relativitetsteori og kvantefysikk gjennom den nettbaserte ressursen ReleKvant. 
 • NTNUs realfagspris

  Tre lærarar i teknologi og forskningslære og teknologi i praksis fekk årets realfagspris frå NTNU for innsatsen for teknologifaget gjennom mange år. Vi gratulerer!
 • Etter- og vidareutdanning i geofag

  Er du lærar i geofag på vidaregåande skole, eller kjenner nokon som er? Studieåret 2015/16 tilbyr både UiO og UiB kurs. Emna kan takast som vidareutdanning eller som etterutdanning. 
 • Nøklar til naturfag-kurs til hausten

  For lærarar som underviser i naturfag og/eller norsk på 5.–7. trinn. Stikkord: utforskande aktivitetar, fokus på omgrepslæring, grunnleggande ferdigheiter og å jobbe som forskarar.
 • Vårkampanjekurs om svartlista arter

  Det blir kurs i Tromsø, Trondheim, Oslo og Bergen. Her får du lære mer om hvilke svartelista arter elevene kan jakte på i din region.
 • Tegnekonkurranse

  Geologiens Dag inviterer til tegne- og malekonkurranse for barn og ungdom. Vinn flotte premier!  Innsending før 1. september.
 • Vurdering i teknologi og forskningslære

  Nå finn du vurderte eksamenssvar i teknologi og forskningslære 2 på udir.no. Dei seks eksamenssvara er frå eksamen våren 2014. Karakterane er grunngjevne ut frå kjenneteikn på måloppnåing i eksamensrettleiinga.
 • Ny filmserie om energi

  Energisenteret har laga filmserien Jakten på den gode energi. Elektromagnetisk induksjon, bioenergi, vindenergi, solenergi og vassenergi blir forklart på ein ny og spennande måte.
 • Nytt nummer av Naturfag!

  Vårens Naturfag-nummer handlar om jord – i samband med FNs internasjonale år for jordsmonn. Visste du at 1/4 av alt liv på jorda lever i jord?