natursekken.no

Den naturlige skolesekken

... er en nasjonal skolesatsing som skal bidra til at barn og unge gjennom opplæringen får kunnskap og bevissthet om bærekraftig utvikling og klodens miljøutfordringer.

 • Etter- og vidareutdanning i geofag

  Er du lærar i geofag på vidaregåande skole, eller kjenner nokon som er? Studieåret 2015/16 tilbyr både UiO og UiB kurs. Emna kan takast som vidareutdanning eller som etterutdanning. 
 • Nøklar til naturfag-kurs til hausten

  For lærarar som underviser i naturfag og/eller norsk på 5.–7. trinn. Stikkord: utforskande aktivitetar, fokus på omgrepslæring, grunnleggande ferdigheiter og å jobbe som forskarar.
 • Vårkampanjekurs om svartlista arter

  Det blir kurs i Tromsø, Trondheim, Oslo og Bergen. Her får du lære mer om hvilke svartelista arter elevene kan jakte på i din region.
 • Tegnekonkurranse

  Geologiens Dag inviterer til tegne- og malekonkurranse for barn og ungdom. Vinn flotte premier!  Innsending før 1. september.
 • Vurdering i teknologi og forskningslære

  Nå finn du vurderte eksamenssvar i teknologi og forskningslære 2 på udir.no. Dei seks eksamenssvara er frå eksamen våren 2014. Karakterane er grunngjevne ut frå kjenneteikn på måloppnåing i eksamensrettleiinga.
 • Ny filmserie om energi

  Energisenteret har laga filmserien Jakten på den gode energi. Elektromagnetisk induksjon, bioenergi, vindenergi, solenergi og vassenergi blir forklart på ein ny og spennande måte.
 • Nytt nummer av Naturfag!

  Vårens Naturfag-nummer handlar om jord – i samband med FNs internasjonale år for jordsmonn. Visste du at 1/4 av alt liv på jorda lever i jord?
 • Fotojakten på svartelista arter!

  Antallet fremmede arter i Norge øker, og arter som truer biomangfoldet havner på norsk svarteliste. I år utfordrer Naturfagsenteret alle barn og unge til å fotojakte på svartelista arter! Det er fortsatt mulig å bli med på jakten.
 • Jordskjelv

  I samband med jordskjelvtragedien i Nepal har vi samla undervisningsaktivitetar som kan hjelpe elevane til å forstå dei geofaglege forholda som ligg bak eit jordskjelv. 
 • Fleire vil bli lærarar og realistar

  Tal frå Samordna opptak viser ei solid auking i søkartal til realfag og lærarutdanningane. 
 • Hva kreves til eksamen på videregående?

  Utdanningsdirektoratet har nå publisert vurderte eksamensbesvarelser i blant annet biologi og fysikk, flere fag kommer. Karakterene er satt ut fra fagets kjennetegn på måloppnåelse til sentralt gitt eksamen.
 • Strandryddedagen

  Strandryddedagen er ein nasjonal dugnad der fleire tusen frivillige ryddar dei lokale strendene sine frie for søppel ein laurdag i året med mål om eit søppelfritt Noreg.
 • Huden glemmer ikke

  Hva er UV-stråler og hvordan påvirker sol og solarium kroppen? Kreftforeningen har i samarbeid med Statens strålevern utarbeidet et undervisningsopplegg om UV-stråling og solbeskyttelse, som passer for ungdomsskole og videregående.
 • Historier om vann, elver og våtmarker

  Hefte med historier om livet i våtmark, vann og vassdrag som kan inspirere til å lære mer om vår unike natur.
 • ENGAGE

  Undervisningsopplegg om aktuelle naturfaglige saker. Gi elevene verktøy som bidrar til at de engasjerer seg i forskning!