Årsrapport og spørreundersøkelse

Frist for innlevering av årsrapport for skoleåret 16/17 var 15. juni 2017.  

Lilla spiral natursekken logo

Årsrapport

Her finner du veiledning til årsrapporten og lenke til utfylling av årsrapport i skolelab. 

Lilla spiral natursekken logo

Spørreundersøkelse

Her finner du lenke til spørreundersøkelse.