Kjære skoleleder og lærere  i Den naturlige skolesekken

God jul og godt nytt DNS år! 

 

Vi takker for innsatsen i 2017!

Vi har i løpet av høsten møtt mange engasjerte lærere i Den naturlige skolesekken (DNS). På nettverkssamlinger og skolebesøk foregår det erfaringsdeling, kompetanseheving og utvikling med kvalitet.

Lærerne ved skolene utvikler undervisning som er tverrfaglig og utforskende, og tar i bruk et stort mangfold av læringsarenaer i skolens nærmiljø i samarbeid med aktører utenfor skolen. Lærerne jobber spesielt med tverrfaglighet knyttet til bærekraftig utvikling. Lærerne utdanner elevene til å delta, påvirke og bidra til en bærekraftig fremtid. 

Ved å delta i DNS gjennom tre år, kan skolene lykkes med utvikling og forankring av et prosjekt i bærekraftig utvikling som involverer flere fag og lærere ved skolen. Satsingen i DNS bør ses i sammenheng med strategien Tett på realfag for 2015-2019. Skolen kan søke på videreføring av prosjektet innen 1. mars 2018: www.natursekken.no/utlysning

Vi ser frem til å se dere på konferanse den 9. februar og ny samling i april.  

 

Hilsen

prosjektleder Eldri Scheie og DNS teamet