Regionsamling for skolene i Den naturlige skolesekken i Sør-Trøndelag og Møre og Romsdal, 26. september 2017

Det var 24 lærere fra 14 skoler som møtte til årets første samling i regionen. Samlingen ble holdt på Rotvoll, NTNU. Mål for samlingen var kompetanseheving og ny inspirasjon til å jobbe videre med undervisning for bærekraftig utvikling. Det var lagt opp til en veksling mellom kompetanseheving gjennom foredrag og modellering, eksempler fra praksis, erfaringsdeling og refleksjon og arbeid med eget prosjekt.  BU figur

Dagen startet med å bli kjent med hverandre og prosjektene og dele erfaringer omkring deltakelse i DNS. Deretter ble fokuset rettet mot begrepet bærekraftig utvikling.

Gjennom et leseoppdrag som omhandlet gummikuler fra kunstgressbaner avdekket lærerne argumenter for og i mot bruk av gummikuler. Så ble argumentene brukt til å belyse bærekraftig utviklings tre perspektiver; sosial – økonomi – miljø. Samtidig fikk man se hvordan en dagsaktuell tekst kan være en mulig innfallsvinkel til å jobbe med et større tema som for eksempel plast.  

Deretter ble fokuset rettet mot utdanning for bærekraftig utvikling gjennom å se på hvilke kompetanser som er sentrale, nemlig kunnskaper, ferdigheter og holdninger. Lærerne jobbet så med eget prosjekt gjennom å se nærmere på hvilke ferdigheter de ønsket at elevene skulle utvikle i løpet av prosjektet.

På siste del av dagen ble fokuset rettet mot sammensatte problemstillinger, og lærerne jobbet så med å utvikle sammensatte  problemstillinger i eget prosjekt.

Til 20. november ble det gitt i oppdrag å arbeide med tverrfaglig forankring av prosjektet, videreutvikle problemstilling og reflektere over ønsket elevutbytte.

Samlingen var preget av høy aktivitet og deltakelse. Tone og jeg ønsker å rette en takk til alle som deltok.  Neste møtepunkt er DNSs konferanse den 9. februar 2018. 

Hilsen Tone og Eli

 

 

 

Program:

- Velkommen, innledning og praktisk info

- Utbytte av å delta i Den naturlige skolesekken. Erfaringsdeling

- Bærekraftig utvikling

- Kompetanser for bærekraftig utvikling. Erfaringsdeling

- Hvordan planlegge en undervisning som bygger opp en helhetlig forståelse for bærekraftig utvikling? Erfaringsdeling

- Tverrfaglig forankring av bærekraftig utvikling. Erfaringsdeling og videreutvikling av eget prosjekt. 

 

Forberedelse:

Les kontraktstekst og søknad for prosjektet og ta disse dokumentene med på samlingen.

 

Ta med pc eller lesebrett.

 

For dere som har vært med før, ble det gitt beskjed om å lage plakat til høstsamlingen. Vi har avgjort at vi sparer denne til konferansen i februar. Dere skal derfor ikke ha med plakat.

 

Påmelding innen 15. september via skolelab.

Nettressurser

(skolelab.no)