Referat fra regionsamling for skolene i Den naturlige skolesekken i Nord-Trøndelag, Nordland, Troms, Finnmark og Svalbard 20.-21. september 2017

Den første regionale samlingen skoleåret 2017-2018 for DNS-skoler i de fire nordligste fylkene, ble gjennomført på Scandic Grand Hotell i Tromsø. Her deltok 51 lærere og 2 rektorer fra 26 skoler.

Lærere Tromsø 1

På programmet stod erfaringsdeling, kompetanseheving og ny inspirasjon til å jobbe videre med UBU-prosjekter ved skolene. Denne samlingen satte spesielt fokus på erfaringsdeling og samtaler i grupper hvor nye og mer erfarne DNS-skoler fikk sitte sammen og diskutere sine prosjekter.

Lærerne fikk i rollen som elever utforske en tegneserie om gummikuler, der hensikten var å bevisstgjøre omkring de ulike perspektivene i bærekraftig utvikling. Her så vi også hvordan dagsaktuelle problemstillinger kan gjøres hverdagsnært og relevant for elevene, og at denne typen aktivitet kan være en god oppstart i arbeidet med et større tema. 

Lærere Tromsø 2

Det ble videre jobbet med å bli bevisste på hva som menes med sammensatte problemstillinger kontra enkle problemstillinger. Dette ble videre brukt til å se på om skolene kunne gjøre sine egne problemstillinger mer i tråd med en slik tilnærming.

Lærerne diskuterte deretter hva elevene egentlig skal lære; Hvilke kompetanser skal de tilegne seg? Hva er målet i DNS prosjektene? Kompetanse innen dette feltet dreier seg om mer enn bare kunnskap om bærekraftig utvikling. Det handler også om ferdigheter i og holdninger for en bærekraftig utvikling. Dette er nyttig å trekke med seg inn i videre arbeid med eget prosjekt på skolene.

Lærere Tromsø 3

På kvelden dag 1 var deltagerne samlet til fellesmiddag på hotellet med god mat, god stemning, gode samtaler og nettverksbygging.

Dag 2 ble innledet med å samle opp tråder fra foregående dag. Lærerne jobbet med å få DNS prosjektene til å bli mer helhetlige – altså ivareta både miljøaspektet, sosiale forhold og økonomi. Som en naturlig oppfølging til dette ble de utfordret til å vurdere i hvilken grad de har trukket inn de fag (og kollegaer) som naturlig hører hjemme i arbeidet med sitt skoleprosjekt.

Avslutningsvis fikk vi et informativt foredrag av daglig leder Ute Vogel ved Holt 4H-læringstun i Tromsø, om hvordan de jobber med perspektivene i bærekraftig utvikling.

Vi takker deltagerne for en flott samling, og ser frem til det videre samarbeidet.

Hilsen fra Stig, Tone og Eldri

 

 

Program:

Onsdag

11:30-12:30 Lunsj

12:30-12:45 Velkommen, innledning og praktisk info

12:45-13:30 Utbytte av å delta i Den naturlige skolesekken. Erfaringsdeling

13:30-14:30 Bærekraftig utvikling

14:30-14:45 Pause

14:45-16:15 Kompetanser for bærekraftig utvikling. Erfaringsdeling

16:15-17:00 Hvordan planlegge en undervisning som bygger opp en helhetlig forståelse for bærekraftig utvikling? Oppstart

 

Transport til hotellet. 

19:00- ... Felles middag på hotellet

 

Torsdag

08:30 – 09:45 Hvordan planlegge en undervisning som bygger en helhetlig forståelse for bærekraftig utvikling? Erfaringsdeling

09:45 – 10:15 Pause

10:15 – 11:00 Tverrfaglig forankring av Utdanning for bærekraftig utvikling. Erfaringsdeling og videreutvikling av eget prosjekt.

11:00 – 11:45 Ekstern foreleser: Holt 4H læringstun – Hvordan arbeider de med Utdanning for bærekraftig utvikling?

11:45 – 12:00 Avrunding

12:00 – 13:00 Lunsj og avreise

 

Forberedelse:

Les kontraktstekst og søknad for prosjektet og ta disse dokumentene med på samlingen.

Dersom dere har deltatt før, ber vi dere om å lese tilbakemelding på årsrapport for skoleåret 2016/17. 

 

Ta med pc eller lesebrett.

 

For dere som har vært med før, ble det gitt beskjed om å lage plakat til høstsamlingen. Vi har avgjort at vi sparer denne til konferansen i februar. Dere skal derfor ikke ha med plakat.

 

Påmelding innen 30. august til deres regionkontakt Stig Misund stig.misund@uit.no eller 

Tone Nergård  tone.nergard@nord.no