Underveisarbeid høst 2019

Siden er under oppdatering

Her legges snart ut mer informasjon om, og lenke til, underveisarbeid høsten 2019.

Ved utfylling av "underveisarbeid" starter dere på et utkast til årsrapporten.
Den inneholder blant annet en midtveisrefleksjon hvor dere skal reflektere over arbeidet i prosjektet så langt. Hvor er dere i prosjektet nå? Hvor vil dere? Hva skal til for å komme videre? Dere skal lage en kort arbeidsplan for videre gjennomføring.

Veiledningen som er vedlagt her er fra skoleåret 2018/2019.