Underveisarbeid og årsrapport

Her finner dere "Veiledning til underveisarbeid/årsrapport" i pdf format og lenke til utfylling av denne i skolelab. Vi anbefaler å skrive ut veiledningen og bruke den aktivt i arbeidet med de andre involverte lærerne. Oppsettet i veiledningen er den samme som i skolelab, men underveisarbeidet skal leveres som et nettskjema i skolelab.

Ved utfylling av "underveisarbeid" starter dere på et utkast til årsrapporten. De ulike elementene å reflektere over er blant annet problemstilling, undervisningsaktiviteter, grad av tverrfaglighet i prosjektet og samarbeidsformer for planlegging av prosjektet i kollegiet. Frist for innlevering av underveisarbeid er 30. november 2018.

Når dere skal arbeide videre med årsrapporten våren 2019 logger dere inn i skolelab.no, finner underveisarbeidet deres og klikker på "rediger søknad".