Underveisarbeid og årsrapport

Under finner du "Veiledning til underveisarbeid/årsrapport" i pdf format og lenke til utfylling av denne i skolelab. Vi anbefaler å skrive ut veiledningen og bruke den i diskusjon med de involverte lærerne. Oppsettet i veiledningen er den samme som i skolelab, men dokumentet kan bare leveres i skolelab. 

Ved utfylling av "underveisarbeid" starter man på et utkast til årsrapporten i skolelab. Her skal dere spesielt fokusere på problemstilling, fylle ut tabell for tverrfaglig arbeid og reflektere over læringsutbytte for elevene. Det forventes ikke noe fullstendig regnskap før i den endelige årsrapporten. Når dere er ferdige med utfyllingen, klikker dere på lagre. Så er det bare å klikke på "rediger søknad" når det er tid for utfylling av årsrapport.  

Frist for innlevering av underveisarbeid er 20. november 2017.

Frist for innlevering av årsrapport er i løpet av juni 2018.