Underveisarbeid og årsrapport

Under finner du "Veiledning til underveisarbeid/årsrapport" i pdf format og lenke til utfylling av denne i skolelab. Vi anbefaler å skrive ut veiledningen og bruke den i diskusjon med de involverte lærerne. Oppsettet i veiledningen er den samme som i skolelab, men dokumentet kan bare leveres i skolelab. 

Ved utfylling av "underveisarbeid" starter man på et utkast til årsrapporten i skolelab. Her skal dere spesielt fokusere på problemstilling, fylle ut tabell for tverrfaglig arbeid og reflektere over læringsutbytte for elevene. Når dere er ferdige med denne utfyllingen, klikker dere på lagre. Så er det bare å klikke på "rediger søknad" når det er tid for utfylling av årsrapport.  

Frist for innlevering av underveisarbeid er 20. november 2017. (rapporten vil være åpen i skolelab fra uke 41.) 

Frist for innlevering av årsrapport er i løpet av juni 2018.