Årsrapport vår 2021

Underveisarbeidet var starten på et utkast til årsrapporten for skoleåret 2020/2021.

I underveisarbeidet skulle dere fokusere spesielt på problemstilling, tverrfaglig arbeid og reflektere over læringsutbytte for elevene. Underveisarbeidet og årsrapporten skal først og fremst være et verktøy for at de involverte lærerne og lederne kan gjennomføre en strukturert refleksjonsprosess med tanke på progresjon i prosjektet over tid. Underveisarbeidet bygger på skolens søknad til Den naturlige skolesekken. Årsrapporten våren 2021 er en videreføring av underveisarbeidet og gir en samlet evaluering av prosjektet. Tanken er at en slik kontinuerlig evaluering vil danne et grunnlag for videreutvikling av prosjektet.

Rapport

Det skriftlige arbeidet kan også brukes til å dele erfaringer fra prosjektet med andre ansatte ved skolen og i lærernettverk. For oss på Naturfagsenteret og regionkontaktnettverket gir rapporten nyttig informasjon om utviklingen i prosjektet og danner grunnlaget for struktur, oppfølging og veiledning i Den naturlige skolesekken.

Frist for innlevering av årsrapporten er 13. juni 2021.

Lenke til skjema for årsrapport: Årsrapport 2021

Nettressurser

(skolelab.no)
Frist for innlevering av årsrapporten er 13. juni 2021.