Hopp til hovedinnhold
Nyhet

Blir lagt merke til

Området skulle opprinnelig rassikres. Det sikret også sjøørreten i Brokskitbekken.

Innherred 02.06.2020

Prosjektet ved Stiklestad skole er en del av DNS. Hele artikkelen finner du i Innherred (se vedlegg). Les mer om prosjektet under. 

Tidlig i skolens prosjekt om lokale bekker skrev elevene i lokale medier og var kritiske til kommunens forvaltning av sjøørettens gytebekker. Da gjenåpningen av Brokskitbekken virkelig kom på agendaen fikk de erfare at de har påvirkningskraft. Dette har vært med på å gi elevene et eierforhold til bekken og har vært et tydelig eksempel på at man kan være med å påvirke endringer i naturen i positiv retning.

Thrond Oddvar Haugen i NMBU viser frem en av sjøørretene han el-fisket i elva. Stian Stensland og de andre fulgte ivrig med. Foto: Anders Vinje Thrond Oddvar Haugen i NMBU viser frem en av sjøørretene han el-fisket i elva. Stian Stensland og de andre fulgte ivrig med. Foto: Anders Vinje

Blant de tema elevene har vært med å diskutere er hvorfor bekken har fått mer fokus nå enn da den ble lagt i rør på 70-tallet. De erfarer hvordan kunnskapsnivået på dette har endret seg i denne tida og hvordan vi nå bruker den kunnskapen som finnes. De har også sett på hvilke faktorer som påvirker sjøørettbestanden, og hvordan disse også endres over tid. Hvordan er for eksempel forholdet mellom bestanden til sjøørett og villaks, sett opp mot oppdrett av laks? Hvilke interessegrupper er med å bestemme når avgjørelser tas i slike sammenhenger?

Prosjektet har internt på skolen bidratt til en mer tverrfaglig tilnærming hvor alle fagene blir dratt inn uten at man vektlegger et spesifikt fag i undervisningssituasjonen, det er prosjektet som er det overordnede tema.