Nyhet

Flest lærere velger Lektor2

Og Den naturlige skolesekken kommer som lærernes tredje valg av tiltak i en rapport om status på strategien «Tett på realfag».

NIFU har gjort en vurdering av strategien «Tett på realfag» og rapporten som foreligger er status før implementeringen av den. Rapporten viser dessuten at flere lærere i realfagskommuner enn i ikke-realfagskommuner benytter seg av Lektor2-ordningen, deretter kommer Kompetanse for kvalitet, etterfulgt av Den naturlige skolesekken. Naturfagsenteret drifter ordningene Lektor2 og Den naturlige skolesekken på oppdrag fra Kunnskapsdepartementet.

Strategien «Tett på realfag» skal bidra til økt kompetanse i realfag for både barn, elever og ansatte i barnehage og grunnopplæring.

NIFUs rapport Evaluering av «Tett på realfag». Status før implementeringen. Delrapport 1

Mer om strategien Tett på realfag