Hopp til hovedinnhold
Nyhet

Velkommen til LilleStorting 2018!

LilleStortinget er et rollespill som har vært gjennomført på Lillestrøm videregående skole i flere år. Her får elevene erfaring med hvordan landet vårt styres gjennom storting og regjering. Med god hjelp og inspirasjon fra Den naturlige skolesekken har man i år utvidet spillet med en tverrfaglig forberedelse. Her får elevene anvende aktuelle fagkunnskaper og ferdigheter fra både naturfag, geografi, norsk og samfunnsfag. Lærerne samarbeider på tvers av fagene for å øke elevenes kompetanse - selv får de bedre oversikt og forståelse for hverandres fag.

lillestortingsalen

Det hele startet med "kick off" i januar der elevene fra 7 klasser på vg1 fikk en innføring i hva LilleStortinget er. De fikk også en innføring i de ulike perspektivene i bærekraftig utvikling, og hvorfor det er viktig å ta hensyn til disse perspektivene i en debatt der man søker å finne den beste mulige løsningen. På slutten av dagen var det opp til elevene selv å forme aktuelle problemstillinger som kunne spilles inn til regjeringen. Til denne delen av arbeidet hadde lærerne i den tverrfaglige gruppa bestemt seg for det overordnede temaet Klimatiltak- og løsninger.  Elevene fikk utdelt en oppgavebeskrivelse med aktuelle kompetansemål fra fagene geografi, naturfag og samfunnsfag. Problemstillingene fra elevene skulle videre omformes av regjeringen til proposisjoner.

problemstilling

Neste steg i prosessen var å arbeide med argumenter omkring de ferdige proposisjonene som nå var kommet fra regjeringen(se faktaboks). Det ble satt av to økter til dette arbeidet, og to faglærere deltok som veiledere - en fra norsk og en fra naturfag/geografi/samfunnsfag. Hensikten var å være godt forberedt på ulike argumenter og få en bred forståelse for saken. I forkant hadde man arbeidet i dybden med fagstoff innenfor temaet Energi for fremtiden i naturfag og med klima i geografi.  Elevene arbeidet i grupper – først med å samle mange argumenter både for og imot proposisjonene, så skulle de sammen skrive en argumenterende tekst om sin proposisjon. Tekster med argumenter omkring proposisjonene ble lagt tilgjengelig for alle deltakerne i LilleStorting slik at de kan brukes som beslutningsgrunnlag.

Et bredt beslutningsgrunnlag er viktig, men elevene skal som nevnt representere ulike partier under LilleStortinget. Derfor fant lærerne det fornuftig å gi elevene muligheten til å forberede innlegg til selve debatten. Dette skal gjennomføres onsdag denne uken. Tanken er at elevene her skal ta utgangspunkt i en av de argumenterende tekstene som ble skrevet om proposisjonen de får utdelt, men spisse den slik at den passer som innlegg ut ifra sitt partiprogram.   

engasjement

På torsdag morgen er LilleStortingssalen rigget og klar for å ta imot våre engasjerte «politikere». Det blir intense timer frem mot avslutningen fredag ettermiddag. Engasjementet og nivået på debatten har vært imponerende tidligere år, så i år gleder vi oss mer enn noen gang før! Du er velkommen til å følge LilleStorting live på RBTV via Rb.no  

Nettressurser