Nyhet

Seminar om tverrfaglig undervisning for bærekraftig utvikling

Bærekraftig utvikling skal bli ett av tre tverrfaglige temaer i de nye læreplanene. Dette er en anerkjennelse av at utdanning er avgjørende for å få til bærekraftig utvikling. Naturfagsenteret, i samarbeid med Anja Gabrielsen fra Høgskolen i Sørøst-Norge, inviterte forskere og didaktikere fra samfunnsfag, KRLE og naturfag til et seminar om tverrfaglig undervisning for bærekraftig utvikling.

 

UBU seminar for lærerutdannere 2  

Bærekraftig utvikling er ett av tre tverrfaglige temaer som skal prioriteres i fagfornyelsen av norsk skole (Kunnskapsdepartementet 2017). Utdanning for bærekraftig utvikling er et felt som lenge har fått oppmerksomhet nasjonalt og internasjonalt. I Norge er det blitt publisert to strategier for å følge opp undervisning for bærekraftig utvikling i norsk skole (Utdanningsdirektoratet 2006 og Kunnskapsdepartementet 2012), i tillegg til at klima og bærekraft har plass i dagens læreplaner. Det største enkeltinitiativet for norsk skole som følge av strategiene, er Den naturlige skolesekken ved Naturfagsenteret. Skoler som deltar i Den naturlige skolesekken får midler, veiledning og kompetanseheving for å utvikle og gjennomføre undervisning for bærekraftig utvikling. Naturfagsenteret samarbeider med lærerutdannere i et nasjonalt nettverk fra universitets- og høgskolesektoren i dette arbeidet. 

Fordi bærekraftig utvikling er et gjennomgripende tema som omfatter både klima og miljø, samfunn og økonomi, angår det også alle skolefag. For å fokusere på denne utfordringen og muligheten som ligger i skolefagene, arrangerte Naturfagsenteret et tverrfaglig seminar om utdanning for bærekraftig utvikling i samarbeid med Høgskolen i Sørøst-Norge, Høgskolen i Innlandet, Nord Universitet, Universitetet i Tromsø, Universitetet i Bergen, Universitetet i Oslo og Institutt for lærerutdanningen ved NTNU. På seminaret deltok samfunnsfagdidaktikere, didaktikere i KRLE og naturfagdidaktikere.

UBU seminar for lærerutdannere

Vi rettet oppmerksomheten mot skolefagene samfunnsfag, KRLE og naturfag og stilte blant annet spørsmål om hvordan samfunnsfag og KRLE kan styrkes i skoleprosjektene. For å få mer innsikt i tverrfagligheten og undervisningsoppleggene som skolene i Den naturlige skolesekken utvikler, presenterte Eli Munkebye og Eldri Scheie en studie om hva som karakteriserer tverrfaglige undervisningsopplegg i bærekraftig utvikling for elever på mellomtrinn. Anneli Ott fra UiO tok opp temaet kritisk tenkning i bærekraftig utvikling. Deltakerne diskuterte noen sentrale kompetanser for bærekraftig utvikling, og de avsluttet dagen med å lage en drømmeskole hvor undervisning for bærekraftig utvikling sto sentralt i skolens planer.

UBU seminar for lærerutdannere 3

Hvordan kan vi som en tverrfaglig og sammensatt gruppe av forskere og lærerutdannere inspirere og informere hverandre og gi konstruktive innspill på det som skal utvikles innen undervisning for bærekraftig utvikling for norske lærere som kan være aktuelt for norske skoler nå og i fremtiden?

Den naturlige skolesekken ved Naturfagsenteret er nå i gang med å videreutvikle innhold til tverrfaglige kompetanseutviklingspakker i undervisning for bærekraftig utvikling – Grønne løyper. Grønne løyper skal være et tilbud til tverrfaglige nettverk på skolene for å utvikle nye måter å jobbe lokalt med bærekraftig utvikling.