Nyhet

Nordisk arbeidsmodell for undervisning for bærekraftig utvikling

Naturfagsenterets rapport om det nordiske samarbeidet mellom lærerutdannere fra fire institusjoner i Sverige, Danmark og Norge.

Naturfagsenteret rapport 1/17: Nordisk arbeidsmodell for undervisning for bærekraftig utvikling