Nyhet

Utdanningsforbundets Klimapris

Vi oppfordrer skoler som deltar eller har deltatt i Den naturlige skolesekken til å søke på denne prisen. Dere har fått til veldig mye bra i forhold til kriteriene som oppgis fra Utdanningsforbundet, så det er bare å søke i vei. 

En prisvinner må tilfredsstille minst ett av følgende kriterier:

  • Ha utmerket seg i sitt arbeid med utdanning for bærekraftig utvikling.
  • Ha bidratt aktivt med å finne fram til eller øke bevisstheten om løsninger på klimautfordringene. Løsningene kan gjerne være lokale og eksempelvis knyttet til energibruk, avfall, innkjøp eller transport.
  • Ha integrert en innsats for bærekraftig utvikling i læringsarbeidet.

Premiene er på kr 50.000, og prispengene skal fortrinnsvis gå til å styrke prisvinnernes videre klimaarbeid.

 Søknadsfristen er 24. september 2017. 

Nettressurser

(utdanningsforbundet.no)