Hopp til hovedinnhold
Nyhet

Alt har en sammenheng med vann! Utforskende undervisning på Skøyen skole

På pulten ligger en perm med et ark hvor det står «Underskriftskampanje for Frognerbekken». Det er allerede en del underskrifter på arket. Denne skal sendes til bymiljøetaten i Oslo kommune senere i dag, forklarer tre elever fra 6.trinn som sitter bak pulten. Elevene har laget en rapport der de har sammenstilt ulike resultater fra undersøkelser de har gjort omkring Frognerbekken og kommet med forlag på tiltak som de mener kan forberede nærmiljøet deres.

I neste klasserom står en gutt med en plakat rundt halsen, der det står «Get your water clean». Han forteller at gruppen hans har jobbet med temaet som en del av engelsken og har både skrevet og forteller nå om resultatene på engelsk i «speakers corner».

Elever på 4.trinn på Skøyen skole forklarer hvordan de har målt vannkvaliteten i Frognerbekken. De bruker begreper som konduktivitet, pH, oksygen og turbiditet for å forklare hva de har målt sammenhengen med vannkvaliteten. Tre jenter demonstrerer hvordan man måler oksygen innhold og forklarer «Oksygen er viktig for dyr og planter som lever i vannet, de trenger det. Så det er ikke bra om det er veldig lavt».

Elevene på dette trinnet har fått i oppdrag å vurdere vannkvaliteten i Frognerbekken og forklarer hvorfor målinger er nødvendige: «Altså vann kan jo se rent ut, uten å være det. Det kan inneholde stoffer som vi ikke ser og da er det ikke bra å drikke det.» En annen elev sier: «For å si det på en enkel måte, alt har en sammenheng med vann!»

Denne dagen er det mange foresatte på Skøyens skole som har kommet for å høre og se hva elevene har jobbet med den siste uken i skolens prosjekt i Den naturlige skolesekken. En av foreldrene sier: «Jeg skulle ønske de jobbet sånn hele tiden».

Mandag morgen var alle elever, lærere og rektor samlet i gymsalen på kick-off til prosjektet som kalles Frognerbekken – Hvem er du? Hvordan har du det? Prosjektlederne Einar Svagård og Kenneth Kattem hadde laget en film om Frognerbekken. Men selv med hjelp fra kollegaer på Skøyen skole endte de opp med flere spørsmål enn svar på hvilke miljøutfordringer skolens lokalmiljø omkring Frognerbekken har. De ba derfor elevene om hjelp, og hvert trinn fikk et oppdrag de skulle løse i løpet av de neste dagene.

Hovedmålsettingen for prosjektet er å øke elevenes kunnskap og forståelse rundt vann som en livsviktig ressurs, både lokalt og globalt sett, samt å få et historisk og framtidsrettet perspektiv på Frognerbekken-området. Dette er et tverrfaglig prosjekt hvor alle trinn, 1.-7. deltar med hvert sitt fokusområde.

Når dette er forankret og etablert ved skolen, vil elevene i sitt 7-åringe skoleløp hos oss på Skøyen skole ha vært innom alle fokusområdene og aspektene ved hovedmålsettingen. Elevene jobber i varierte former, ekskursjoner, oppsøkende informasjonsuthenting, undersøkelser, de uttrykker seg musikalsk og kunstnerisk ut ifra tema, skriver rapporter mm. I selve utforskingen av Frognerbekken samarbeidet skolen med blant andre Oslo elveforum og Naturvernforbundet.

 

 

  Prosjektlederne Einar Svagård og Kenneth Kattem Prosjektlederne Einar Svagård og Kenneth Kattem

«Det har vært hektisk, men vi har fått mange positive tilbakemeldinger fra engasjerte elever, imponerte foreldre og lærere som har deltatt. Skoleledelsen har vært svært positiv og støtter opp om å fortsette med et slikt prosjekt igjen neste år», sier Einar Svagård.


«Utfordringer som vi skal jobbe videre med er å få dette integrert i alle fag på ulike trinn, slik at alle lærere føler at de eier prosjektet».