Hopp til hovedinnhold
Nyhet

Kunnskap for en felles framtid

Kunnskap for en felles framtid

Revidert strategi for utdanning for bærekraftig utvikling 2012-2015:

 

Strategien har som mål å fornye satsing på utdanning for bærekraftig utvikling. Målet er at denne nye strategien skal være en støtte for å implementere utdanning for bærekraftig utvikling i utdanningen.
 

Dette er en revisjon og videreutvikling av Strategiplanen for utdanning for bærekraftig utvikling 2005-2010. Den nye strategien gjelder for perioden 2012-2015 ("Strategi UBU 2012-2015"). Strategien omfatter barnehagen, grunnopplæringen og lærerutdanningen. Dokumentet klargjør innholdet i utdanning for bærekraftig utvikling og beskriver muligheter og utfordringer i sektoren. Strategien presiserer at utdanning for bærekraftig utvikling legger opp til at barnehagen og skolen samarbeider med aktører utenfor virksomheten.

Strategien legger vekt på at utdanning for bærekraftig utvikling innebærer å gi kunnskaper, ferdigheter og holdninger som trengs for at vi skal kunne ta vare på vår felles jord, til å ta reflekterte valg og til å delta i den demokratiske debatten om hvilke tiltak som er riktige og viktige for en bærekraftig utvikling for alle.  Samtidig peker den på at utdanning for bærekraftig utvikling kan gjøre faglig kunnskap mer praktisk, relevant og virkelighetsnært.

Strategien legger videre vekt på at for å kunne bidra i arbeidet for bærekraftig utvikling, trenger vi deltagere med god faglig basis i blant annet realfag og i samfunnsfag. Opplæring innenfor bærekraftig utvikling er basert på realfaglig kunnskap og setter kunnskapen inn i meningsfylte samfunnsfaglige sammenhenger. Bærekraftig utvikling handler om verdier og vil støtte arbeidet med verdispørsmål i skolen. Opplæring i bærekraftig utvikling handler også om innsikt i demokratisk prosesser, og den vil bidra til utvikling av demokratiforståelse.