Digital regionsamling for barne- og ungdomsskoler i Oslo/Viken, Innlandet og region Sørøst

Digital regionsamling for barne- og ungdomsskoler i Oslo/Viken, Innlandet og region Sørøst

  • Sted: Zoom
  • Start: 5. april 2022

Mer informasjon kommer senere.