Seminar

AVLYST: DNS-konferansen 2022

AVLYST: DNS-konferansen 2022

  • Type: Seminar
  • Start: 11. februar 2022

Hei alle deltakere i Den naturlige skolesekken!

Regjeringa har bestemt seg for å kutte all bevilgning til Den naturlige skolesekken fra 2022. Vi vil likevel følge opp dere som deltar i Den naturlige skolesekken ut skoleåret 2021/22.

Hver enkelt skole vil få tilbud om digitalt møte med sin regionkontakt. I tillegg vil det bli arrangert regionale samlinger i mars/april 2022. På grunn av den økonomiske situasjonen må de regionale samlingene gjennomføres digitalt. For å bidra til erfaringsdeling med flere lærere (innenfor samme trinn og tema) vil regionsamlingen denne gang gjennomføres i «stor-regioner», for eksempel vil Troms og Finnmark slås sammen med Nordland og Nord-Trøndelag. Dere vil få e-post fra egen regionkontakt med informasjon om dette.

Konferansen som var planlagt 11. februar er avlyst. Oppdraget dere fikk på samling i høst om å dele erfaringer fra undervisning om dialog og meningsbrytning, vil bli gjennomført på de regionale samlingene. Vi ønsker fortsatt at dere tester ut dette i klasserommet og forbereder dere på deling av erfaringer fra denne undervisningen. Delingen vil fortsatt skje i mindre grupper, men da digitalt.

Vi er ikke fornøyde med den avslutningen Den naturlige skolesekken har fått verken fra forrige eller sittende regjering. Undervisning for bærekraftig utvikling er viktigere enn noen gang og vi trenger å snakke om det! Jobben dere gjør i skolene er grunnleggende for utviklingen videre, så ha tro på det dere er i gang med og forsett det gode arbeidet. Vi støtter dere!