Samling

Regionsamling for barne- og ungdomsskoler i Møre og Romsdal og Sør-Trøndelag

Regionsamling for barne- og ungdomsskoler i Møre og Romsdal og Sør-Trøndelag

  • Type: Samling
  • Sted: LY33 i Lysholmbygget, NTNU Campus Kalvskinnet.
  • Start: 2. november 2021