Samling

Nettverkssamling for videregående skoler

Nettverkssamling for videregående skoler

  • Type: Samling
  • Sted: Comfort Hotel Runway, Oslo Lufthavn Gardermoen
  • Start: 25. oktober 2021 kl. 11:00
  • Slutt: 26. oktober 2021 kl. 14:00

Forarbeid:

Tenk over hvordan elever reagerer når de møter motstand i diskusjoner rundt bærekraftspørsmål som de er både følelsesmessig og faglig engasjerte i. Noter stikkord og ta med på samling.Mandag 25.10

11.00–12.00          Velkommen
12.00–13:00          Lunsj
13.00–17.00          Dialog og meningsbrytning, vi jobber videre fra vårsamlinga
                            Skolepresentasjon
                            Erfaringsdeling
18.30–                  Felles middag på hotellet

 

Tirsdag 26.10

09.00–11:30          Ulike forståelser av bærekraftig utvikling
                             Skolepresentasjon
                             Erfaringsdeling
11:30–12:30          Lunsj
12:30–14:00          «Grønne pakker», kompetansepakke for bruk i personalet

Nettressurser

(nettskjema.no)