Samling

Digital nettverkssamling for videregående skoler

Digital nettverkssamling for videregående skoler

  • Type: Samling
  • Sted: Zoom
  • Start: 21. april 2021 kl. 09:00
  • Slutt: 21. april 2021 kl. 15:00

På samlingen vil temaet være dialog, utforskende samtaler og samtaler om bærekraftig utvikling med elevene. Dette er et viktig kjerneområde i undervisning for bærekraftig utvikling. Strinda VGS vil ha en presentasjon knyttet til noe av dette.

Individuell tenkeoppgave:

Tenk tilbake på en samtale du har hatt i klassen om et komplekst, og kanskje verdilada spørsmål som du tenker er knyttet til bærekraftig utvikling. Hva handlet samtalen om? Hva var viktig for å ha en god samtale? Eksemplet kan være fra tidligere erfaringer eller fra undervisningsopplegget/ene som dere har gjennomført eller planlegger i DNS.

Lenke til påmelding finner du her.


 

Nettressurser

(nettskjema.no)