Samling

Regionsamling for barne- og ungdomsskoler i region Nord-Trøndelag og Nordland

Regionsamling for barne- og ungdomsskoler i region Nord-Trøndelag og Nordland

  • Type: Samling
  • Start: 22. april 2021

Om samlingen blir fysisk eller digital avgjøres senere. Mer informasjon følger.