Samling

Regionsamling for barne- og ungdomsskoler i Møre og Romsdal og Sør-Trøndelag

Regionsamling for barne- og ungdomsskoler i Møre og Romsdal og Sør-Trøndelag

  • Type: Samling
  • Start: 28. april 2021

Om samlingen blir fysisk eller digital avgjøres senere. Mer informasjon følger.