Samling

Digital regionsamling for barne- og ungdomsskoler i Innlandet og Viken (tidl. Akershus nord)

Digital regionsamling for barne- og ungdomsskoler i Innlandet og Viken (tidl. Akershus nord)

  • Type: Samling
  • Sted: Zoom
  • Start: 26. april 2021 kl. 09:00
  • Slutt: 26. april 2021 kl. 15:00

På samlingen vil temaet være dialog, utforskende samtaler og samtaler om bærekraftig utvikling med elevene. Dette er et viktig kjerneområde i undervisning for bærekraftig utvikling.

Mer informasjon følger.