Samling

Digital regionsamling for barne- og ungdomsskoler i Oslo og Viken (Østfold og Akershus sør)

Digital regionsamling for barne- og ungdomsskoler i Oslo og Viken (Østfold og Akershus sør)

  • Type: Samling
  • Sted: Zoom
  • Start: 14. april 2021 kl. 09:00
  • Slutt: 14. april 2021 kl. 12:15

Forarbeid

På samlingene i vår vil temaet være utforskende samtaler og samtaler om bærekraftig utvikling med elevene. Dette er et viktig kjerneområde i undervisning for bærekraftig utvikling.

 

Individuell tenkeoppgave:

Tenk tilbake på en samtale du har hatt i klassen om et komplekst, og kanskje verdilada spørsmål som du tenker er knyttet til bærekraftig utvikling. Hva handlet samtalen om? Hva var viktig for å ha en god samtale? Eksemplet kan være fra tidligere erfaringer eller fra undervisningsopplegget/ene som dere har gjennomført eller planlegger i DNS.

 

Program

09:00–09:10 Velkommen, intro

09:10–09:30 Erfaringsdeling knytta til forarbeidet.

09:30–10:00 Tilrettelegge for UBU. Refleksjonsoppgave.

10:00–10:15 Pause

10:15–11:00 Det å lede komplekse og verdilada samtaler om bærekraftsutfordringer i klasserommet. Diskutere et eksempel.

11:00–11:15 Pause

11:15–12:00 Hvordan bidra til bærekraftbevisste elever ved egen skole? Refleksjon og erfaringsdeling.

12:00–12:15 Oppsummering og kort orientering om neste skoleår

 

Nettressurser

(nettskjema.no)