Samling

Nettverkssamling for eksterne aktører i Den naturlige skolesekken

Nettverkssamling med eksterne aktører

  • Type: Samling
  • Start: 17. november 2020 kl. 13:30
  • Slutt: 17. november 2020 kl. 18:00