Samling

Digital regionsamling som deltakerskoler i Den naturlige skolesekken i Oslo, Østfold og Akershus sør

Digital regionsamling for Oslo, Østfold og deler av Viken (tidl. Akershus sør)

  • Type: Samling
  • Sted: Digital
  • Start: 15. september 2020 kl. 10:00
  • Slutt: 15. september 2020 kl. 15:00

Nettressurser

(natursekken.no)