Samling

Regionsamling for barne- og ungdomsskoler i Den naturlige skolesekken i Møre og Romsdal og Søndre Trøndelag

Regionsamling for Møre og Romsdal og Søndre Trøndelag

  • Type: Samling
  • Sted: Kalvskinnet, NTNU, Trondheim
  • Start: 24. september 2019

Nettressurser

(natursekken.no)