Samling

Samling for eksterne aktører og samarbeidsskoler i regi av Den naturlige skolesekken

Nettverkssamling med eksterne aktører og samarbeidsskoler

  • Type: Samling
  • Sted: Beskjed kommer senere
  • Start: 29. April 2020 kl. 10:00
  • Slutt: 29. April 2020 kl. 15:30