Samling

Regionsamling for skolene i Den naturlige skolesekken i Innlandet, inkl. tidl. Akershus nord

Regionsamling Innlandet, inkl. tidl. Akershus nord

  • Type: Samling
  • Sted: Høgskolen i Innlandet, Hamar.
  • Start: 28. april 2020 kl. 09:30
  • Slutt: 28. april 2020 kl. 15:30