Levering av årsrapport og besvarelse av spørreundersøkelse for skolene i Den naturlige skolesekken

Årsrapport og spørreundersøkelse vår 2017

  • Start: 8. mai 2017 kl. 12:00
  • Slutt: 23. juni 2017
Påmeldingsfrist: 15. juni

Skolene i Den naturlige skolesekken skal levere årsrapport innen 15. juni og besvare spørreundersøkelsen. Disse legges ut 8. mai.

Nettressurser